Home

Welkom op de site van de VAL - De Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap!

De VAL wil de zichtbaarheid van de Vlaamse literatuurwetenschappen verhogen en de samenwerking tussen Vlaamse onderzoekers in het vakgebied ondersteunen. Tijdens haar jaarlijkse onderzoeksdag biedt de VAL jonge vorsers, onderzoeksprojecten en -groepen een forum. Daarnaast komen zowel internationale als nationale onderzoekers jaarlijks samen op een VAL-studiedag. Op deze webstek vindt u informatie over al deze activiteiten, over bestuursleden en lidmaatschap, en over de Cahiers die de VAL publiceert.

 

Nieuws

De onderzoeksdag van de VAL organiseren Siebe Bluijs, Ellen Beyaert, Maarten Geeroms en Bieke Willem op 18 mei 2018. Zij nodigen onderzoekers uit om hun onderzoek te komen presenteren en stellen een plenair programma samen op maat van letterkundige doctorandi. De Call for Papers vindt u hier.

Op 23 en 24 november 2017 vond de VAL-studiedag plaats. De UGent was de gastuniversiteit en de organisatoren waren Sophie Wennerscheid & Marco Formisano. Het programma van deze studiedag over Instinct and Desire, the Monster and the Machine in Western Literature from Antiquity to Modernity vindt u hier.