VAL-studiedag 2013: Grote emoties in de literatuur

Big emotions in literature
15 november 2013 – Universiteit Gent

VAL-studiedag
Locatie: Blandijn, auditorium A, Universiteit Gent
Organisatie: Kornee van der Haven, Tobias Hermans, Christine Kanz, Gunther Martens, Koen De Temmerman
Abstracts: zie http://www.literarystudies.ugent.be/node/13659

De literatuurhistorische evolutie, en meer bepaald de opkomst van de roman hebben ertoe geleid dat literatuur zich meer en meer definieert door matiging van passie en furor ten voordele van sociabiliteit, sensibiliteit en empathie. Vanuit retorisch oogpunt valt het moderne literatuurbegrip bijna samen met het genus humile ten koste van het genus grande. Dit betekent niet dat de hoge, affectgeladen en op hevige emoties gerichte toon helemaal verdwenen is uit de literatuur, maar de pathosgeladen stijlregisters worden in toenemende mate als artificieel, als onoprecht, als kitsch ervaren of gereserveerd voor andere media (opera, film, …). De studiedag van de VAL 2013 stelt zich tot doel om “grote emoties”, “grand style” en de theoretisering ervan in uiteenlopende literaire en culturele tradities en op de breuklijn tussen klassieke, vroegmoderne en moderne literatuur in kaart te brengen.

Gezocht wordt naar emotionaliseringsstrategieën (in heden en verleden) in verschillende genres en naar de spanningsverhouding tussen hevige emotie en genres die normaliter niet (of niet automatisch) met pathos of hevige emoties worden geassocieerd (zoals het documentaire proza, de literatuurkritiek of andere gebruiksvormen zoals brieven, lexica of encyclopediëen). Ook willen we nieuwe benaderingen exploreren die ingaan op literatuur resp. narrativiteit en emoties. Met deze studiedag willen we verderbouwen op de studies naar emoties, binnen de literatuurwetenschap van voor (Helmut Lethen, Cool conduct) en na de emotional turn, maar ook aansluiting zoeken bij interdisciplinaire settings (zoals historische studies rond eergevoel, ‘languages of emotion’, etc).

Programma

9.00-9.15 Opening

9.15 - 10.45 Sessie 1

Hans Vandevoorde (VUB)
Lof van de bewening. Pathos in Luceberts ‘elehymnen’     

Michel De Dobbeleer (Universiteit Gent)
Boileau verraden: hoe heroïco-komische epiek ‘nationale’ gevoelens kon opwekken bij de Oost-Slaven (ca. 1770-1830)

Jeroen Lauwers (KU Leuven)
Aan gene zijde van de kunst: Het sublieme van Pseudo-Longinus 

10.45 – 11.00: Koffiepauze

11.00 - 12.30 Sessie 2 (Parallelsessie)

Sessie 2.1.

Linda Karlsson Hammarfelt (Gothenburg University)
Science and emotion: passionate adolescent researchers in contemporary German literature

Megan Milota (Universiteit Antwerpen)                                                                
From “Compelling and mystical” to “Makes you want to commit suicide”: Quantifying the Spectrum of Online Reader Responses to Marilynne Robinson’s Housekeeping

Gunther Martens (Universiteit Gent)
Sentiment mining and polemical communication

Sessie 2.2.

Nico Theisen (Universiteit Gent)                                                                            
Emotionale Arbeit im Theater René Polleschs         

Sophie Wennerscheid (Universiteit Gent)                                                              
'Frei lebt, wer sterben kann'. Zur Verhandlung großer Gefühle im Modus aristokratischer Distanz in Karen Blixens Afrika-Texten

Thijs Festens (Universiteit Gent)
Dokumentarische Literatur zwischen Pathos und Sachlichkeit

12.30 - 14.30 Lunch

14.30 - 15.45 Sessie 3

Tobias Hermans (Universiteit Gent)                                                                       
Muziekkritiek als emotie: Richard Wagner en de retoriek van de polemiek

Paul Pelckmans (Universiteit Antwerpen)
Het pathetische opbod van de sentimentele roman

15.45 - 16.15 Pauze

16.15 - 17.15 Keynote

 Michael Burke (Utrecht University College): Literary style and discourse processing: Language, brain, emotion