Over de VAL

Doelstelling

De VAL wil de zichtbaarheid van de Vlaamse literatuurwetenschappen verhogen en de samenwerking tussen Vlaamse onderzoekers in het vakgebied ondersteunen. Tijdens haar jaarlijkse onderzoeksdag biedt de VAL jonge vorsers, onderzoeksprojecten en -groepen een forum. Daarnaast komen zowel internationale als nationale onderzoekers jaarlijks samen op een VAL-studiedag.

VAL-studiedagen

De VAL-studiedagen behandelen van oudsher algemeen literatuurwetenschappelijke onderwerpen. Zowel methodologische als thematisch- of periodegebonden topics komen er aan bod. Aan kandidaat-organisatoren van een VAL-studiedag wordt gevraagd een beknopt voorstel te bezorgen aan een bestuurslid. Het voorstel moet melding maken van het onderwerp en het oogmerk van de dag. Een voorlopige lijst van sprekers dient eveneens te worden voorgelegd. Minstens één spreker moet geaffilieerd zijn aan een buitenlandse universiteit. Idealiter biedt de sprekerslijst ruimte aan zowel zelfstandige als beginnende academici, en aan academici van verschillende Vlaamse universiteiten (incl. VUB). Wanneer het bestuur een voorstel aanvaardt, verklaart het zich bereid tot de vergoeding van een middagmaal van alle sprekers en de publicatie van de proceedings in het Cahier voor Literatuurwetenschap.

Lidmaatschap

Leden van de VAL ontvangen jaarlijks het Cahier voor Literatuurwetenschap, een verzorgde wetenschappelijke publicatie van doorgaans 150 bladzijden, en ze nemen gratis deel aan alle VAL-activiteiten. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt 35 (€ 40 voor leden die buiten België wonen). Leden dienen hun lidmaatschap jaarlijks te vernieuwen door betaling van de contributie op onderstaand rekeningnummer, met vermelding van naam, voornaam, contactadres en (indien van toepassing) affiliatie.

Bankrekening : 735-0181896-09 op naam van VAL, PB 33, 3000-Leuven.
      IBAN: BE52 7350 1818 9609 - BIC: KREDBEBB.

Bestuursleden

De VAL werd in 1978 opgericht door Clem Neutjens (Antwerpen) en Hendrik van Gorp (Leuven). Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. Bart Eeckhout (Universiteit Antwerpen, VAL voorzitter)

  • Dr. Reindert Dhondt (KU Leuven & Universiteit Utrecht, VAL ondervoorzitter)
  • Prof. dr. Hans Vandevoorde (Vrije Universiteit Brussel, hoofdredacteur CLW)
  • Prof. dr. Inge Arteel (Vrije Universiteit Brussel)
  • Dr. Gwennie Debergh (Universiteit Antwerpen)
  • Prof. dr. Elke D'hoker (KU Leuven)
  • Prof. dr. Kris Van Heuckelom (KU Leuven)
  • Prof. dr. Gunther Martens (Universiteit Gent)
  • Dr. Berenice Verhelst (Universiteit Gent)

Het VAL-bestuur vormt ook de redactieraad van het Cahier voor Literatuurwetenschap.